Commissies

De commissies zijn in het leven geroepen om het bestuur te ondersteunen. De commissies organiseren concerten, activiteiten, reizen en meer.
qxio-ios-game-controller-b

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert elk jaar zoveel mogelijk leuke activiteiten voor SHOT. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse barbecue, de batavierenrace en de activiteiten tijdens een repetitieweekend. Deze activiteiten zijn altijd een groot succes, en zorgen voor extra contact tussen de leden en natuurlijk ook voor veel gezelligheid. Mail de commissie: acco@shot.utwente.nl.
qxio-android-plane

Buitenlandcommissie

De buitenlandcommissie, of Buco, is verantwoordelijk voor de tweejaarlijkse concertreizen van SHOT. De laatste concertreis was in juli 2018 naar Londen en Bristol. Mail de commissie: buco@shot.utwente.nl.
qxif-money-bill-alt

Kascommissie

De kascommissie zorgt voor de controle van de boekhouding en financieel advies aan de penningmeester. Ook de financiën van de Buco worden gecontroleerd door deze commissie. Tijdens elke AV doet de kascommissie verslag van de boekhouding van het afgelopen halfjaar.
qxif-birthday-cake

Lustrumcommissie

De Lustrumcommissie is verantwoordelijk voor het lustrum jaar van SHOT, wat in 2021 zal zijn. De commissie is bezig met allemaal leuke concerten en activiteiten te regelen voor dit speciale jaar.  Mail de commissie: lustrum@shot.utwente.nl
qxif-play

Muziekcommissie

De muziekcommissie kiest stukken uit die SHOT de komende periode gaat spelen. Zij doet dit in samenwerking met de muziekcommissaris, die ervoor zorgt dat deze stukken besteld en gekopieerd worden. Mail de commissie: muco@shot.utwente.nl.
qxio-printer

Printcommissie

De printcommissie is in het leven geroepen ter ondersteuning van het werk van de muziekcommissaris. Wanneer er veel nieuwe muziek moet worden geprint, gescand en gearchiveerd, komt deze commissie in actie.
qxio-scissors

Promotiecommissie

De promotiecommissie ondersteund het algemeen lid van het bestuur bij het promoten van de verschillende activiteiten van SHOT (bijv. concerten). Verder is de commissie o.a. actief bij het actief leden werven tijdens de introductie periodes van de universiteit en hogeschool. Mail de commissie. Mail de commissie: promotie@shot.utwente.nl.
qxio-android-people

Samenspeelcommissie

De samenspeelcommissie heeft als taak het muzikale niveau van SHOT naar een hoger niveau te bregen, voornamelijk door het promoten en faciliteren van muzikale activiteiten van de leden naast deelname in het orkest en dweilorkest. Hierbij kan gedacht worden aan het spelen in bijvoorbeeld ensembles en de organisatie van avonden waarop SHOT'ers alleen of in groepjes hun kwaliteiten ten gehore kunnen brengen. Mail de commissie: saco@shot.utwente.nl.
qxio-ios-book

SHOTnieuwscommissie

De SHOTnieuwscommissie zorgt ervoor dat er een aantal keer per jaar een SHOTnieuws uitkomt. Dit is het verenigingsblad van SHOT, waarin nuttige informatie en leuke stukjes over SHOT, SHOT-leden en afgelopen activiteiten staan. De leden van deze commissie verzorgen de redactie, lay-out en verspreiding onder leden en begunstigers. Mail de commissie: lievemonavanshot@gmail.com.
qxio-music-note

Tohuwabohu commissie

De Tohuwabohu commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zijlen van het dweilorkest Tohuwabohu. Ze regelen optredens en zorgen voor de repetities. Meer informatie over Tohuwabohu is elders te vinden op deze site. Mail de commissie: dweilorkest@shot.utwente.nl.
qxio-beer

Voetbalcommissarissen

De voetbalcommissarissen zijn verantwoordelijk voor het garanderen van deelname door SHOT aan het jaarlijkse interorkestrale voetbaltoernooi. Mail de commissie: voetbalcommissarissen@shot.utwente.nl.

qxif-rss

Websitecommissie

De websitecommissie zorgt ervoor dat de website van SHOT goed onderhouden wordt. Ook bedenkt deze commissie mogelijkheden voor uitbreiding van de website. Mail de commissie: webco@shot.utwente.nl.