icons/flag_gb.png icons/flag_nl.png
 


Reset wachtwoord

Commissies

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert elk jaar zoveel mogelijk leuke activiteiten voor SHOT. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse barbecue, de batavierenrace en de activiteiten tijdens een repetitieweekend. Deze activiteiten zijn altijd een groot succes, en zorgen voor extra contact tussen de leden en natuurlijk ook voor veel gezelligheid.

 • Fien Bouwmans
 • Bart Lammers
 • Dian van der Deure
 • Jesse Hofsteenge
 • Mirthe Regelink
 • Martine Schuurman

Kascommissie

De kascommissie zorgt voor de controle van de boekhouding en financieel advies aan de penningmeester. Ook de financiën van de buco worden gecontroleerd door deze commissie. Tijdens elke AV doet de kascommissie verslag van de boekhouding van het afgelopen halfjaar.

 • Max Rang
 • Erwin Teunissen
 • Idzard Hoekstra

Tohuwabohucommissie

De Tohuwabohu commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zijlen van het dweilorkest Tohuwabohu. Ze regelen optredens en zorgen voor de repetities. Meer informatie over Tohuwabohu staat elders op deze site.

 • Maartje van Doorn
 • Idzard Hoekstra
 • Max Rang
 • Erwin Teunissen
 • Thijs van de Klauw

Promotiecommissie

De Promotie Commissie ondersteund het algemeen lid van het bestuur bij het promoten van de verschillende activiteiten van SHOT (e.g. concerten). Verder is de commissie o.a. actief bij het actief leden werven tijdens de introductie periodes van de universiteit en hoge school.

 • Birgit Maas
 • Wouter Bos
 • Ceri Kamoen
 • Els Bosma
 • Daphne Ratering
 • Joran van den Bosse
 • Dian van der Deure

4TU.commissie

De 4TU commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het 4TU.Concert gepland in de herfst van 2017, in samenwerking met Ensuite Quadrivium uit Eindhoven en Krashna uit Delft.

 • Floris Nijland
 • Martine Schuurman
 • Thijs van der Klauw

Buitenlandcommissie


De buitenlandcommissie, of Buco, is verantwoordelijk voor de aankomende concertreis in 2018.

 • Bente Rootmensen
 • Elsbeth Bossink
 • Jasper Toebes
 • Maartje van Doorn
 • Ramon Kamphuis
 • Karina Boekhoudt

Voetbalcommissaris

Na het interorkestraal voetbal toernooi debacel van 2016 is er per direct besloten dat er een voetbal commissaris moest komen om dit soort incidenten ten alle tijden in de toekomst te voorkomen. Dit is vervolgens bevestigd per de herfst AV van 2016. De voetbalcommissaris is dan ook voornamelijk verantwoordelijk voor het garanderen van deelname door SHOT aan dit jaarlijkse evenement. Verder is de commissaris beschikbaar om al uw voetbal gerelateerde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 • Jasper Toebes
 • Max Rang

De heren Toebes en Rang zijn te bereiken via mail.

Muziekcommissie

De muziekcommissie kiest de stukken uit die SHOT de komende periode gaat spelen. Zij doet dit in samenwerking met de muziekcommissaris, die ervoor zorgt dat deze stukken besteld en gekopieerd worden.

 • Tjitske Bannink (Voorzitter)
 • Ronny Buurink (Dirigent)
 • Max Rang
 • Jasper Toebes
 • Willeke van der Wardt
 • Karina Boekhoudt
 • Erwin Teunissen

SHOT-nieuwscommissie

De SHOT-nieuwscommissie zorgt ervoor dat er minstens vier keer per jaar een SHOT-nieuws uitkomt. Dit is het verenigingsblad van SHOT, waarin nuttige informatie en leuke stukjes over SHOT, SHOT-leden en afgelopen activiteiten staan. Ook zijn er meestal puzzels en stukjes van de voorzitter en de secretaris in te vinden. De leden van deze commissie verzorgen de redactie, lay-out en verspreiding onder leden en begunstigers.

 • Joran van den Bosse
 • Maartje van Doorn
 • Bart Lammers
 • Karina Boekhoudt
 • Mirthe Regelink
 • Ramon Kamphuis
 • Floris Nijland
 • Max Rang
 • Elsbeth Bossink
 • Tjitske Bannink

Websitecommissie

De websitecommissie zorgt ervoor dat de website van SHOT goed onderhouden wordt. Ook bedenkt deze commissie mogelijkheden voor uitbreiding van de website.

 • Thijs van der Klauw
 • Æde Symen Hoekstra
 • Wouter Bos
 • Idzard Hoekstra
 • Dennis Ellery
 • Dian van der Deure
 • Birgit Maas

Lustrumcommissie

De lustrum commissie organiseerd alle leuke activiteiten voor (oud-)leden in het lustrum jaar 2016/2017 van SHOT. Meer informatie is te vinden onder het kopje Lustrum.

 • Dylan Sikkelbein
 • Floris Nijland
 • Lisan Morsinkhof
 • Erwin Teunissen
 • Idzard Hoekstra
 • Jasper Toebes
 • Willeke van de Wardt
 • Elsbeth Bossink

Samenspeelcommissie

De samenspeelcommissie heeft als taak het muzikale niveau van SHOT naar een hoger niveau te bregen, voornamelijk door het promoten en faciliteren van muzikale activiteiten van de leden naast deelname in het orkest en dweilorkest. Hierbij kan gedacht worden aan het spelen in bijvoorbeeld ensembles en de organisatie van avonden waarop SHOT'ers alleen of in groepjes hun kwaliteiten ten gehore kunnen brengen.

 • Karina Boekhoudt
 • Floris Nijland
 • Max Rang
 • Jasper Toebes
 • Ydwer Betzema

Raad van Advies (RvA)

De raad van advies bestaat uit wijze en iets minder wijze leden die, o.a., het bestuur kunnen bijstaan in het vervullen van hun taken.

 • Marinke van der Helm
 • Max Rang
 • Willeke van de Wardt
 • Lisan Morsinkhof