icons/flag_gb.png icons/flag_nl.png
 


Reset wachtwoord

Commissies

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert elk jaar zoveel mogelijk leuke activiteiten voor SHOT. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse barbecue, de batavierenrace en de activiteiten tijdens een repetitieweekend. Deze activiteiten zijn altijd een groot succes, en zorgen voor extra contact tussen de leden en natuurlijk ook voor veel gezelligheid.

 • Bart Lammers
 • Dian van der Deure
 • Floris Nijland
 • Jesse Hofsteenge
 • Julia Nijhuis
 • Martine Schuurman
 • Mirthe Regelink

Kascommissie

De kascommissie zorgt voor de controle van de boekhouding en financieel advies aan de penningmeester. Ook de financiën van de buco worden gecontroleerd door deze commissie. Tijdens elke AV doet de kascommissie verslag van de boekhouding van het afgelopen halfjaar.

 • Jasper Toebes
 • Max Rang
 • Ramon Kamphuis

Tohuwabohucommissie

De Tohuwabohu commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zijlen van het dweilorkest Tohuwabohu. Ze regelen optredens en zorgen voor de repetities. Meer informatie over Tohuwabohu staat elders op deze site.

 • Dian van der Deure
 • Idzard Hoekstra
 • Jesse Hofsteenge
 • Max Rang
 • Tjitske Bannink

Promotiecommissie

De Promotie Commissie ondersteund het algemeen lid van het bestuur bij het promoten van de verschillende activiteiten van SHOT (bijv. concerten). Verder is de commissie o.a. actief bij het actief leden werven tijdens de introductie periodes van de universiteit en hogeschool.

 • Els Bosma
 • Eva Krolis
 • Hannah Brugge
 • Jesse Hofsteenge
 • Joran van den Bosse
 • Reinout Nonhebel

Buitenlandcommissie

De buitenlandcommissie, of Buco, is verantwoordelijk voor de aankomende concertreis in juli 2018 naar Londen en Bristol.

 • Bente Rootmensen
 • Elsbeth Bossink
 • Jasper Toebes
 • Maartje van Doorn
 • Ramon Kamphuis

Printcommissie

De printcommissie is in het leven geroepen ter ondersteuning van het werk van de muziekcommissaris. Wanneer er veel nieuwe muziek moet worden geprint, gescand en gearchiveerd, komt deze commissie in actie.

 • Bart Lammers
 • Dian van der Deure
 • Dylan Sikkelbein
 • Floris Nijland
 • Idzard Hoekstra
 • Karina Boekhoudt
 • Tjitske Bannink

Voetbalcommissarissen

Na het interorkestraal voetbal toernooi debacel van 2016 is er per direct besloten dat er een voetbal commissaris moest komen om dit soort incidenten ten alle tijden in de toekomst te voorkomen. Dit is vervolgens bevestigd per de herfst AV van 2016. De voetbalcommissaris is dan ook voornamelijk verantwoordelijk voor het garanderen van deelname door SHOT aan dit jaarlijkse evenement. Verder is de commissaris beschikbaar om al uw voetbal gerelateerde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Omdat meer = beter heeft SHOT ondertussen meerdere voetbalcommissarissen. Voor deze taak wordt men dan ook niet gevraagd maar men wordt op een AV zonder eerdere mededeling opgeofferd.

 • Arnout Franken
 • Jasper Toebes
 • Julia Nijhuis
 • Max Rang

De heren Franken, Toebes en Rang en dame Nijhuis zijn te bereiken via mail.

Muziekcommissie

De muziekcommissie kiest de stukken uit die SHOT de komende periode gaat spelen. Zij doet dit in samenwerking met de muziekcommissaris, die ervoor zorgt dat deze stukken besteld en gekopieerd worden.

 • Dylan Sikkelbein (Voorzitter)
 • Ronny Buurink (Dirigent)
 • Erwin Teunissen
 • Jasper Toebes
 • Karina Boekhoudt
 • Max Rang
 • Willeke van der Wardt

SHOTnieuwscommissie

De SHOTnieuwscommissie zorgt ervoor dat er minstens vier keer per jaar een SHOT-nieuws uitkomt. Dit is het verenigingsblad van SHOT, waarin nuttige informatie en leuke stukjes over SHOT, SHOT-leden en afgelopen activiteiten staan. Ook zijn er meestal puzzels en stukjes van de voorzitter en de secretaris in te vinden. De leden van deze commissie verzorgen de redactie, lay-out en verspreiding onder leden en begunstigers.

 • Bart Lammers
 • Corine Post
 • Dian van der Deure
 • Elsbeth Bossink
 • Floris Nijland
 • Joran van den Bosse
 • Karina Boekhoudt
 • Maartje van Doorn
 • Max Rang
 • Ramon Kamphuis
 • Tjitske Bannink

Websitecommissie

De websitecommissie zorgt ervoor dat de website van SHOT goed onderhouden wordt. Ook bedenkt deze commissie mogelijkheden voor uitbreiding van de website.

 • Æde Symen Hoekstra
 • Bart Lammers
 • Birgit Maas
 • Fien Boumans
 • Idzard Hoekstra
 • Wouter Bos

Samenspeelcommissie

De samenspeelcommissie heeft als taak het muzikale niveau van SHOT naar een hoger niveau te bregen, voornamelijk door het promoten en faciliteren van muzikale activiteiten van de leden naast deelname in het orkest en dweilorkest. Hierbij kan gedacht worden aan het spelen in bijvoorbeeld ensembles en de organisatie van avonden waarop SHOT'ers alleen of in groepjes hun kwaliteiten ten gehore kunnen brengen.

 • Arnout Franken
 • Floris Nijland
 • Jasper Toebes
 • Karina Boekhoudt
 • Max Rang
 • Mirthe Regelink

Frituurcommissie

Het waren donkere tijden aan het begin van het collegejaar 2017/2018, de tirannie van de VB frituurders zorgde er voor dat menig SHOT'er bijna verhongerde op de donderdagavond. Dit omdat zij in de VB met ijzeren hand een streng beleid voerden: "na 12 uur, geen frituur". Gelukkig zijn er in deze barre tijd twee helden opgestaan binnen SHOT die samen de FriCo zijn begonnen. Een verbond van het goede met als taak om er voor te zorgen dat hongerige SHOT'ers altijd aan hun frituur kunnen komen, zowel in de VB als tijdens andere SHOT-activiteiten.

 • Jesse Hofsteenge
 • Els Bosma

Maestrocommissie

De Maestro Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het concert dat in het voorjaar van 2019 plaats zal vinden. Dit concert zal worden gehouden in het thema van het gelijknamige TV programma.

 • Anke Meesters
 • Arnout Franken
 • Bart Lammers
 • Dian van der Deure
 • Mark Swinkels