icons/flag_gb.png icons/flag_nl.png
 


Reset wachtwoord

Nieuws

Bestuurswissel

Op 6 oktober was weer de halfjaarlijkse ALV van SHOT. Het halve bestuur is gewisseld. Mirthe, Els en Anna Sietske hebben afscheid genomen en plaats gemaakt voor een nieuwe voorzitter, Karina, een nieuwe secretaris, Floris en een nieuwe muziekcommissaris, Tjitske. De avond werd feestelijk afgesloten met een biertje in het theathercafé. We wensen Karina, Floris en Tjitske veel succes met hun bestuur bij SHOT!
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Karina Boekhoudt - Voorzitter
Floris Nijland - Secretaris
Ramon Kamphuis - Penningmeester
Tjitske Bannink - Muziekcommissaris
Birgit Maas - Algemeen Lid